آموزش برنامه نویسی Vue.js

همراه با ارائه گواهی معتبر
ظرفیت محدود
15جلسه پروژه محور

 

سرفصل های دوره:
1- معرفی دوره vue
2- نصب و راه اندازی vue
3- بررسی مفاهیم Templates ، Data Binding و Vue Instance
4- event ها
5- computed ها
6- بررسی watch در vue
7- بررسی lifecycle در vue
8- آموزش flexbox ها
9- کار با style ها و class ها در vue
10- condition ها و بررسی loop
11- component ها و بررسی ارتباط بینشون
12- custom event ها در vue
13- پیاده سازی EventBus ها
14- کار با custom directive ها
15- پیاده سازی filter ها
16- mixin ها در vue
17- بررسی Animation و Transition در vue
18- بررسی Routing در vue
19- ارتباط با سرور
20- مقدمات Vuex و نصب و راه اندازی
21- پیاده سازی و کار با State، Getters، Mutations و Actions
22- جمع بندی و نکات تکمیلی
23- پروژه عملی

هزینه دوره: فقط دو میلیون و پانصد هزار تومان

* تخفیف ۱۰ درصدی ویژه دانشجویان و دانش آموزان

دوره های دیگر