شرکت دانش بنیان سیلیکون تک به طور پیوسته به دنبال افراد توانمند و متعهد برای پروژه های جدید خود می باشد.

فرم استخدام خصوصی

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY